Santa Barbara, spravodlivá bojovníčka nebies.r11_c5

Pozdvihni svoj svätý meč na ochranu svojich verných. Daj nám silu triumfovať a rozsekaj všetky prekážky na našej ceste za spravodlivosťou. Ukonči všetky búrky drancujúce naše životy a nastoľ vládu šťastia a hojnosti. Daj nám múdrosť prekuknúť zlobu a daj nám silu, aby sme ju mohli zastaviť. Stoj pri nás a neváhaj použiť svoj meč proti každému, kto na zlobu myslí. No ten, kto pomáha inému, nech nájde svoju šťastenu. Nech má lásku aj blahobyt, ako spravodlivo by to malo byť. Otvor nám tú najväčšiu z nebeských brán, odteraz aj navždy, tak sa staň!

Sonia Guerrera a Tím Santérie

Sonia Guerrera je certifikovaná profesorka Vysokej Mágie s licenciou, čestná členka Professional´s College in Parapsychology  APAPRA/ C.A.B.A., vrchná santera Slovenskej Santérie a kňažná kultu Santa Barbary. 

 

Najnovšie články

Ovládnite mysľou svet! ... najmä ten svoj...

Ako by vyzeral váš život keby sa splnila každá vaša myšlienka? Ako by vyzeralo vaše okolie keby všetci plnili všetky vaše priania? Ako by vyzerala vaša reálna existencia keby ste dokázali rozkázať aj sami sebe? A JE TO VŠETKO VÔBEC MOŽNÉ???

Ako by vyzeral váš život keby sa splnila každá vaša myšlienka? Ako by vyzeralo vaše okolie keby všetci plnili všetky vaše priania? Ako by vyzerala vaša reálna existencia keby ste dokázali rozkázať aj sami sebe? A JE TO VŠETKO VÔBEC MOŽNÉ???

Túžba presadiť svoje záujmy a ovládať iných je zjavná v celej histórii ľudstva. Deje sa to denne na milión spôsobov. Od vojenských útokov cez vydieranie, vytváranie stále nových zákonov a nariadení, až po tichú manipuláciu či emočný teror.

OVLÁDANIE INÝCH A PRESADZOVANIE SA JE SÚČASŤOU KAŽODENNEJ EXISTENCIE.

Jediné čo môžete v tejto veci urobiť je byť dosť chytrí, aby ste dokázali tieto nástrahy a návnady rozpoznať, a otočiť ich vo svoj prospech alebo im neustále unikať. Keď si uvedomíte ten dosah pochopíte, prečo je výskum mimozmyslového pôsobenia tak štedro financovaný armádami po celom svete a to dokonca svojho času aj Československou armádou.

ŽIVOT V SPOLOČNOSTI JE ŽIVOT V MANIPULÁCII A V UMELO VYTVORENÝCH SITUÁCIÁCH.

Manipulácia je v našich životoch už od útleho detstva. Rodičia rôznymi spôsobmi manipulujú a motivujú svoje deti k určitému spôsobu života, ktorý oni sami považujú za ten najvhodnejší. Rozpoznať hranicu do akej miery sa jedná o výchovu a od akej už ide o manipuláciu smeru života a vnútení spôsob vnímania existencie je veľmi ťažké. Nasleduje manipulácia školskou výchovou, ktorá stanoví ďalšie normy, okliešti možnosti a ukončí voľnosť intuitívnej kreativity a samostatného objavovania, a začne učenie sa naspamäť všeobecne schválených právd a názorov. Za tým príde práca a motivačné programy pre zamestnancov, aby odovzdali svoju životnú energiu do poslednej kvapky svojmu zamestnávateľovi a štátu. A o deti sa zatiaľ stará niekto iný – napríklad tablet a internet. Zatiaľ manželka v domácnosti ak sa nechce cítiť opustená, nech sa páči, môže si založiť profil na sociálnej sieti alebo vyraziť do nákupného centra, ktoré sa mne z neznámeho dôvodu označuje aj ako ,,zábavné“ (nákupno-zábavné). Ale spoločnosť je na oko v poriadku, veď všade sa oficiálne omieľa, že základom je rodina a tá má oporu v právnom systéme. AKURÁT, ŽE ANI JEDNO, ANI DRUHÉ NEEXISTUJE.

AKO Z TOHO VON?

Skutočná realita nie je to čo vidíme a vnímame. To je len filter akým ju spracúvame a kódujeme. Náš mozog zachytí 11 miliónov vnemov za sekundu a vyfiltruje z nich približne len 40, ktorým umožní uvedomenie. Hoci ľudia tak radi presviedčajú sami seba, že existuje len to čo vnímajú a že mimo toho nič iné nie je, vidíme menej než 1% elektromagnetického spektra a počujeme menej než 1% akustického spektra. Vnímame len odrazené energetické frekvencie, napríklad iba odrazené svetlo. Kde sa svetlo neodrazí, nevidíme nič. 

                                                                          PRETO SVOJ ŽIVOT VNÍMAME SPÔSOBOM

AKCIA – REAKCIA

                                                                                            NAMIESTO SPÔSOBU

MYŠLIENKA – MANIFESTÁCIA

                            POTENCIÁL, KTORÉHO SI JE ČLOVEK VEDOMÝ, A KTORÝ VEDOME VYUŽÍVA JE MIZERNE MALÝ.

Naučiť sa ovládať svoju realitu znamená vytrénovať svoju myseľ na využívanie jej väčšieho potenciálu. To samozrejme vyžaduje isté úsilie a disciplínu, a toho nie je schopný každý. Človek je tvor lenivý a preto ho nie je ťažké zotročiť, či zmanipulovať.

No ten, kto si dá tú námahu ovládnuť svoj vlastný život, nebude nikdy otrokom okolností či obeťou akéhosi osudu.

Samozrejme pohnútky ľudských činov sú rôzne. Niekto by rád získal schopnosti len na to, aby ovládal iných ľudí. Aby oni robili podstatné kroky v jeho živote namiesto neho a on nemusel urobiť so sebou nič. Pre takého mám smutnú správu – najskôr je nutné ovládnuť svoju vlastnú myseľ a až potom je možné vstupovať do myslí iných ľudí. Nech už sú vaše motívy a motivácia akékoľvek, NIČ NIE JE NEMOŽNÉ. Nikomu neprislúcha posudzovať a hodnotiť toho druhého, lebo nikto nedokáže pochopiť okolnosti v ktorých sa daná pohnútka zrodila. A možno práve tým, že niekoho ovplyvníte mu zmeníte život k lepšiemu.

MANIPULÁCIA A OVPLYVŇOVANIE MÔŽU BYŤ AJ POZITÍVNE A PROSPEŠNÉ.

A PRÁVE PRETO DÁVAME ZÁUJEMCOM K DISPOZÍCII NAŠE ZNALOSTI Z OBLASTI MIMOZMYSLOVÉHO VNÍMANIA A TELEPATIE

V NOVOM VIDEOKURZE MENTÁLNA MÁGIA A KONTROLA MYSLE

15.08.2017 00:00:00

Tajomstvá živlového čarodejníctva: OVLÁDNITE SILU OHŇA!

Mexické živlové čarodejníctvo je svetoznáme svojou účinnosťou a rýchlosťou. Rituály sú presné a úderné, výsledky badateľné a hmatateľné. Čím sa tak odlišuje od iných čarodejníckych a magických smerov? Kde berie svoju silu?

Kým ostatné čarodejnícke smery používajú ako kľúč k mágii symbol PENTAGRAM, ktorý reprezentuje nadvládu ducha nad hmotou tvorenou jednotlivými živlami – Ohňom, Vodou, Vzduchom a Zemou. Mexické čarodejníctvo má iný kľúč k rituálom. Je ním...

Mexické živlové čarodejníctvo je svetoznáme svojou účinnosťou a rýchlosťou. Rituály sú presné a úderné, výsledky badateľné a hmatateľné. Čím sa tak odlišuje od iných čarodejníckych a magických smerov? Kde berie svoju silu?

Kým ostatné čarodejnícke smery používajú ako kľúč k mágii symbol PENTAGRAM, ktorý reprezentuje nadvládu ducha nad hmotou tvorenou jednotlivými živlami – Ohňom, Vodou, Vzduchom a Zemou. Mexické čarodejníctvo má iný kľúč k rituálom. Je ním...

CRUZ PERFECTA

Dokonalý rovnoramenný kríž, v podstate klasické plusko (+) a predsa v sebe ukrýva tajomstvo celej živlovej mágie. Zatiaľ čo väčšina čarodejníckych systémov sa snaží zastúpiť všetky živly v rovnakom pomere, dať ich do súladu a vytvoriť rovnováhu (tak ako to znázorňuje magický symbol Pentagram), v Mexickom čarodejníctve sa kombinujú a prepájajú vybrané živly podľa potrieb čarodejníka. To znamená, že ten presný a úderný efekt rituálu je vytvorený cieleným vylúčením niektorých živlov a vyslaním energie tých ostatných živlov.

Cruz Perfecta je totiž kľúč do štyroch brán:

Brány duše

Brány mysle

Brány emócii

Brány fyzična

Každej bráne vládne jeden element. Musíte však vedieť, kde ktorá brána leží. Inak vám kľúč nebude pasovať a rituál sa minie efektu. Cruz Perfecta vám totiž prezrádza, v ktorej sfére má človek prekážku a cez ktorú bránu ju je možné obísť. Čiže aké elementy použiť k mágií, aby bol dosiahnutí želaný efekt. Začnime tým prvým a ...

OVLÁDNITE SILU OHŇA

Oheň vládne duši. Brána duše je teda bránou elementu ohňa. Bránu otvára bytosť menom DJIN. Nie je to celkom meno, ale vlastne niečo ako hodnosť, respektíve heslo, na ktoré sa daná brána otvorí. Bytosti ohňa sa volajú SALAMANDRY a sú to obojpohlavné entity, ktoré dokážu ,,klamať telom“. Môžu sa zdať maličké a milučké, a zrazu v jednom okamihu náhle narastú do obrovských rozmerov a vymknú sa kontrole. Preto sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.  No každý element je konštruktívny aj deštruktívny. Záleží od toho, ako sa momentálne v danej situácii správa.  

Oheň je energia ktorá musí vždy niečo pohltiť, vždy musí na niečom horieť. Preto je Oheň v kľúči Cruz Perfecta obklopený Vzduchom a Zemou. Vzduch mu pomáha sa zapáliť a Zem mu pomáha sa šíriť. Energia elementu Ohňa uchopí a nepustí. Je to stabilná a vysielajúca energia. Jeho sila narastá samotnou manifestáciou a živí sa sám sebou zo svojej vlastnej energie čím neustále naberá na sile. Inými slovami oheň silnie tým, že horí. Sú totiž aj elementy, ktoré musia energiu najskôr nakumulovať a nazbierať, a až potom odoslať. Oheň je element, ktorý to robí všetko naraz v jeden moment a jeho projekcia už navždy ostáva v energetickej stope objektu, kam bola vyslaná. Preto je ohňová mágia taká obávaná už celé veky, nehovoriac o tom, že nikdy neviete, čo oheň podnieti k rastu. Preto aj požiarnici majú viacero metód a prípravkov k haseniu, lebo nikdy nevedia, čím je ten plameň živený.

Najstaršia forma rituálov s ohňom je použitie samotného Ohňa, ktorý konzumuje element Zeme. Čiže pálenie hliny, bylín, drevín, palíc, paličiek, pochodní,... Alebo modernejšia forma Ohňovej Mágie akou je výroba magických lámp, či práca s magickými sviečkami.

AK SA CHCETE NAUČIŤ NIEKTORÉ FORMY OVLÁDANIA MEXICKÉHO ŽIVLOVÉHO ČARODEJNÍCTVA, NEVYNECHAJTE NAŠE BEZPLATNÉ SEMINÁRE NA ESOTERIKA BIOSTYL 2017 (Výstavisko Incheba – Bratislava, 5.10 – 7.10.2017)

MALÝ OHŇOVÝ RITUÁL NA DOMA

Ohňové rituály sú krátke. Nemali by sa naťahovať, lebo čím dlhšie trvá oheň zapáliť, tým viacej sily stráca. Najvhodnejšia doba k čarovaniu s elementom ohňa je od 10:00 do 14:00, vtedy dokáže vygenerovať najviac energie. Vrchol sily dosahuje okolo poludnia a potom klesá. Ešte raz na krátko vzbĺkne jeho energia od 16:00 do 17:00 a potom už treba čakať do druhého dňa.

1)      Do kovových svietnikov upevnite jednu plnofarebnú žltú sviecu a jednu plnofarebnú oranžovú sviecu. Oranžovú umiestnite naľavo a žltú napravo.

2)      Do stredu medzi sviece postavte nehorľavú podložku, ktorou môže byť malý čarodejnícky kotlík, malá zapekacia miska, keramická miska, ...

3)      Vezmite si klasický uhlík používaný do vykurovadiel, či vodnej fajky a namočte ho do lekárenského liehu (musí sa dobre napiť). Položte ho na nehorľavú podložku medzi sviece.

4)      Zápalkami zapáľte najskôr oranžovú a následne žltú sviecu.

5)      Na uhlík kvapnite zopár kvapiek magického roztoku Ashé Rýchle Šťastie, alebo Ashé Šťastie a posypte ho malou troškou magického prášku podľa toho, čo chcete k sebe týmto rituálom privolať. Na privolanie lásky použite prášok Pravá Láska, alebo Prášok z ruží.  Na pritiahnutie peňazí, alebo dobrej práce, či získanie pracovného postupu použite prášok 3P, alebo Prášok Ján, Pán Peňazí. Na ochranu a očistu použite Prášok Svätý Cyprián, alebo Cascarilla.

6)      Zapáľte uhlík troma dlhými zápalkami a do horiacich plameňov vložte zhorieť na popol malý papierik s vaším prianím.

7)      Všetko nechajte dohorieť, aj sviečky. Na druhý deň všetko okrem nádobky a svietnikov vyhoďte do koša.

28.07.2017 00:00:00

Od takéhoto partnera utekajte!!! 10 najčastejších porúch osobnosti.

Trápite sa v zložitom vzťahu? Zažívate viacej bolesti než radosti? Sú nečakané zvraty či rozchody častou náplňou vášho dňa? Overte si, či neplytváte silami a časom na človeka s poruchou osobnosti. 

Trápite sa v zložitom vzťahu? Zažívate viacej bolesti než radosti? Sú nečakané zvraty či rozchody častou náplňou vášho dňa? Overte si, či neplytváte silami a časom na človeka s poruchou osobnosti.

Samozrejme nie všetko je zrejmé od prvého momentu, lebo aj osoby s poruchou sa snažia o dobrý dojem a zväčša sa im to aj podarí. Defekty a porucha správania sa ukáže až po nejakom čase, a vy vtedy môžete byť celkom zmetení a hľadať pomoc ľúbostnej mágie, aby opäť vrátila váš vzťah do počiatočnej podoby. To však v prípade vzťahu s partnerom s poruchou osobnosti nie je možné žiadnym kúzlom. Vady charakteru sa odčarovať nedajú.  Budete mať len to, čo už máte. Ak chcete krajší vzťah musíte dať šancu novej láske. Dobre si prezrite zoznam najčastejších porúch osobnosti a snažte sa nepadnúť s nimi do vzťahu. A ak náhodou zistíte, že aj vy máte podobný vzorec správania, je najvyšší čas začať na tom pracovať, aby od vás každý hneď neušiel.  

 1.      Typ poruchy osobnosti: Schizoidná

Je chladný a dištancovaný bez väčšieho záujmu o fyzický kontakt, intimitu a sex. Neprejavuje príliš veľký záujem o milostný vzťah a nepretrhne sa ani za iné vzťahy, ako napríklad kamarátske , či rodinné. Nevie si vytvoriť vzťahové väzby na ľudí a ani mu nechýba pocit blízkosti a vzájomnosti. Nedokáže vnímať ani pochopiť emočné stavy iných ľudí a preto má problém opätovať city, či prejavy náklonnosti. Inými slovami tento človek nikdy nebude vedieť napĺňať vaše emočné a fyzické potreby, a nikdy vám vašu náklonnosť neopätuje.

Čím si vás táto osoba namotala: sladkou plachosťou a jemnou naivitou

 2.      Typ poruchy osobnosti: Paranoidná

Je chronicky podozrievavý a veľmi konfrontačný. Akokoľvek sa snažíte ho ubezpečiť vždy vás spochybňuje a zreteľne prejavuje svoju nedôveru. Prekrúca realitu tak, aby zapadla do jeho myšlienkovej štruktúry. Potvrdzuje si svoje závery na banalitách, ktoré nesúvisia s témou konfliktu, či rozpravy a často fabuluje. Dáva veľmi veľa energie do toho, aby vám dokázal, že ste nespoľahlivá a nedôveryhodná osoba, pričom seba vníma ako príklad spoľahlivosti a svedomitosti. Nedokáže prejaviť city a prepojenie s partnerom, udržuje si emočný odstup. Vzťah s takýmto človekom je vysiľujúci, pretože žijete v neustálom napätí.  

Čím si vás táto osoba namotala: Dojmom pokojného, vyrovnaného a trocha mysteriózneho človeka.

 3.      Typ poruchy osobnosti: Pasívno-agresívna

Jeho nálady sa menia od pasívnej ochoty až po nepriateľský vzdor. Hovorí ÁNO, ale robí NIE. Vzdoruje vašim požiadavkám aj nárokom. Je majstrom rafinovanej kritiky, ktorá je pichľavá a ponižujúca. Neustále poukazuje na vaše nedostatky, devalvuje vaše úspechy a výsledky, a to dokonca aj pred inými ľuďmi aj keď vie, že tým dostáva do nepríjemnej situácie vás aj ostatných prítomných. No vinu vždy zhodí na vás a vašu ,,precitlivelosť“, alebo to otočí na omyl, za ktorý môžete opäť len vy.  Je kritický,  hnevlivý, často bojuje aj s vlastnými blízkymi ľuďmi a je rivalom každému, koho vníma ako silnú osobnosť.

Čím si vás táto osoba namotala: štipľavým humorom a trefnými poznámkami, šarmom a hranou ústretovosťou

 4.      Typ poruchy osobnosti: Hraničná

Nevyspytateľná osoba s intenzívnymi výkyvmi nálady, hlbokými pocitmi prázdnoty a nudy. Má sklony k sebapoškodzovaniu alebo k trestaniu druhých prostredníctvom seba. Často hovorí o tom, že si vás nezaslúži, alebo že si nezaslúži v živote dobré a príjemné veci. Drží vás v šachu emočnými výlevmi a vytvára vo vás pocit viny. Vy ste vo vzťahu v úlohe opatrovateľa, terapeuta a zabávača, čo je veľmi vyčerpávajúce. Ak len trošku poľavíte, vypočujete si monológ o tom že vaša láska k tejto osobe nikdy nebola úprimná,  bude vás bolestivo znevažovať až pod čiernu zem a trestať za vymyslené príkoria (často aj neverou). Bude sa schádzať a rozchádzať alebo odchádzať a prichádzať.

Čím si vás táto osoba namotala: počiatočnou adoráciou, ktorou vám dala pocit  výnimočnosti

 5.      Typ poruchy osobnosti: Histrónska

V spoločnosti sa správa vyzývavo , alebo provokatívne, pretože potrebuje upútať a byť stredobodom pozornosti. Je to osoba o ktorú sa delíte s celým cez jej potrebu získať si všetku pozornosť a obdiv. Ku každému sa chová príliš priateľsky a doslova poľuje na komplimenty. Hoci je takýto človek veľmi zábavný jeho city k partnerovi sú plytké a vzťah s ním je vyčerpávajúci, povrchný, nezrelý a nikam nesmeruje.  Celý vzťah sa točí len okolo tohto človeka a v centre diania sú len jeho potreby neustáleho vzrušenia a stimulácie.  V takomto vzťahu ste obsluhovačom čo sa zúfalo snaží venovať všetku svoju pozornosť svojmu histrónskemu partnerovi aby ste nemuseli sledovať ako sa ju snaží získať od hocikoho, kto je práve po ruke. Váš vzťah je divadlo, kde vy ste osvetľovač a váš partner hviezda.

Čím si vás táto osoba namotala: Perfektný dojem, perfektný zovňajšok, super zábava a uvoľnená atmosféra. A do toho intenzívna snaha histróna o dobytie vášho srdca.

 6.      Typ poruchy osobnosti: Antisociálna

Skutočný ničiteľ so všetkými znakmi kriminálnika. Je Agresívny, útočný, impulzívny, konfliktný, klame, manipuluje a podvádza. Nerešpektuje práva iných osôb, presadzuje len svoju vlastnú vôľu aj na úkor iných a nedokáže zvážiť následky svojich činov. Je bezohľadný aj voči potrebám partnerky a neberie ohľad ani na jej bezpečie. Zaobchádza s ňou bezcitne, grobiansky a doslova ju vykorisťuje. Je totiž aj finančne nezodpovedný a nevie sa udržať v práci. Keď je naozaj zle, dokáže zahrať srdcervúcu ľútosť nad svojimi činmi a sypať si popol na hlavu, no v skutočnosti  nie je schopný uvedomenia si situácie, nemá žiadnu empatiu a ani žiadnu zodpovednosť voči ľuďom. Neustále riskuje, aby pociťoval vzrušenie a napätie. Takýto ľudia spôsobujú nielen psychické a fyzické ujmy, ale aj finančné pohromy

Čím si vás táto osoba namotala: Dojmom, že je nezávislá osoba so znakmi rebela s jasne stanovenými hranicami

 7.      Typ poruchy osobnosti: Narcistická

Má prehnaný pocit vlastnej dôležitosti a výnimočnosti. Preceňuje svoje schopnosti, zveličuje svoje výsledky a úspechy. Je presvedčení,  že patrí do hornej vrstvy v spoločenskom rebríčku a vyhľadáva spoločnosť známych, a úspešných ľudí, lebo iný ho nie sú hodní. Zvykne byť povýšenecký, arogantný a snobský, a žije v presvedčení, že mu všetci závidia a neprajú mu. Narcisa zaujímajú len také vzťahy , ktoré sú buď výhodné, alebo zdvíhajú jeho sebaúctu. Takže buď ste výhodná partia a vďaka vám získava vyšší status, alebo pri vás kráľovsky vyniká. Bude znehodnocovať všetko v čom ste lepší než on, takže zažijete znevažovanie svojej osoby, bagatelizovanie svojich kvalít a úspechov a poukazovanie na svoje nedostatky a omyly. Vy ste v jeho velikášskej existencii iba rekvizita a pokiaľ je to nutne postará sa o to, aby ste sa cítili otrasne.

Čím si vás táto osoba namotala: Spoločenským šarmom, veľkým sebavedomým a inteligenciou. Dojmom, že je výnimočný, úspešný  a obdivuhodný.

 8.      Typ poruchy osobnosti: Obsedantno-kompulzívna

Rigidný partner s diktátorským a devalvujúcim správaním.  S pochvalou sa neponáhľa a kritikou nešetrí. Nikto nie je v jeho očiach dosť dobrý ani kompetentný. Vyvolá vo vás pocit, že nestojíte za nič. Neberie do úvahy myšlienky a návrhy iných ľudí, do všetkého zasahuje,  mudruje a udeľuje lekcie z logiky.  Je tvrdohlavý a má potrebu neustálej kontroly, a neustále vás chce riadiť. Každý musí robiť všetko presne tak, ako to chce on. Bazíruje na svojich vlastných pravidlách, nepodstatných detailoch a malichernostiach až úplne stráca pointu celej aktivity a všetci ostatní radosť aj chuť sa na niečom podieľať. Je sociálne nepružný a neprispôsobivý, nevie robiť kompromisy a neumožňuje žiadnu spontánnu aktivitu, či uvoľňujúcu hravosť. Citovo je nedostupný, nedokáže prežívať radosť zo vzájomného vzťahu. Postupne sa unavíte z neustáleho prispôsobovania sa a z ,,chodenia po špičkách“, aby ste  udržali kľud a pokoj v dome.  

Čím si vás táto osoba namotala: Dojmom že je zrelý, zodpovedný, pracovitý, svedomitý a poctivý

 9.      Typ poruchy osobnosti: Depresívna

Neustále má skleslú náladu a smutný zjav. Je plný výčitiek, bôľu, zúfalstva a ľútosti.  Pôsobí ustarane a nedokáže sa pre nič nadchnúť. Ku všetkému má kritické poznámky.  Vždy si všíma len negatívne stránky a patrične ich vypichne. Zaoberá sa len neúspechmi a nezdarmi. Všetku svoju energiu budete vkladať do jeho utešovania a rozveseľovania , ale nebude to prinášať žiadne výsledky, pretože má obmedzené spektrum emócií a problém ich vyjadriť. Vy sa budete cítiť ako zavalený obrovským kameňom, ako preberáte na seba partnerove ťažoby a bremená, a doslova ho vlečiete so sebou a nútite žiť. Takýto vzťah z vás vysaje všetku radosť a životný elán.

Čím si vás táto osoba namotala: Vážnosťou a určitým typom tajomnosti. Urobil dojem  zdržanlivého realistu.

 10.  Typ poruchy osobnosti: Závislá

Lipnúca a emočne hladná osoba, úplná prísavka, ktorá bez vás nedokáže urobiť ani len jednoduché rozhodnutia. Potrebuje neustále uisťovanie a usmerňovanie. Vždy je zúfalo naliehavá ak sa venujete práve nejakej nezávislej aktivite, lebo má strach zo samoty a opustenia. Nedokáže byť sama a aj keď jej stroskotá nejaký vzťah hneď ide do ďalšieho, lebo seba vníma len na pozadí existencie iných ľudí. V tom, čo všetko pre nich urobí a obetuje. Za každú cenu sa snaží robiť radosť druhým, súhlasiť so všetkým,  prepáčiť čokoľvek a odpustiť aj to najhoršie, lebo má strach z odmietnutia, či nesúhlasu. Vždy sa snaží o bezkonfliktnú a pokojnú atmosféru, a to aj za cenu vlastného poníženia. Vo vzťahu je pasívna, nekonečne prispôsobivá a odovzdaná až do krajnosti. Partner sa ocitá v úlohe jej rodiča a nútene preberá zodpovednosť za jej život a šťastie čo samozrejme zničí akúkoľvek príťažlivosť. 

Čím si vás táto osoba namotala: Vyvolaním dojmu že je starostlivá, nápomocná, obetavá, loajálna a verná.
20.07.2017 00:00:00

Je to ten pravý? Alebo aby láska nebolela.

Ten pravý či pravá Vám lásku a náklonnosť opätuje. Ten nepravý – nepravá, nie. Mnohokrát je však chovanie objektu vášho záujmu tak mätúce, že sa v ňom neviete zorientovať. V jeden moment chcete vzťah ukončiť, v ďalší moment vo vás skrsne iskierka nádeje a opäť sa snažíte o lásku u človeka, ktorý vám ,,vnútorne uniká“. Zapadnete do emočne vysiľujúceho kruhu striedajúcej sa nádeje a beznádeje. Hľadáte príčiny a vinníkov, a skúšate pozemskými aj nadpozemskými spôsobmi nastoliť vo vašom vzťahu vzájomnú lásku a harmóniu. Ale čo keď za tým všetkým je ...

Ten pravý, či pravá Vám lásku a náklonnosť opätuje. Ten nepravý – nepravá, nie. Mnohokrát je však chovanie objektu vášho záujmu tak mätúce, že sa v ňom neviete zorientovať. V jeden moment chcete vzťah ukončiť, v ďalší moment vo vás skrsne iskierka nádeje a opäť sa snažíte o lásku u človeka, ktorý vám ,,vnútorne uniká“. Zapadnete do emočne vysiľujúceho kruhu striedajúcej sa nádeje a beznádeje. Hľadáte príčiny a vinníkov, a skúšate pozemskými aj nadpozemskými spôsobmi nastoliť vo vašom vzťahu vzájomnú lásku a harmóniu. Ale čo keď za tým všetkým je ...

PORUCHA OSOBNOSTI

Neexistuje mágia, ktorá by zmenila povahu človeka. A neexistuje kúzlo, ktoré by Vám vyčarilo naplňujúci vzťah s narušenou osobou. Môžete mať len to, čím je a nič viac. Preto si treba najskôr dobre premyslieť do čoho idete. Jedna vec sú vaše očakávania a predstavy a druhá vec je , čo vám ten človek dokáže reálne priniesť do vášho života. To sa žiadnym kúzlom nezmení, pretože porucha osobnosti je súčasťou povahy a charakteru. Korigovať ju môže iba samotný postihnutý, ak si ju uvedomí a bude mať už po krk svojich životných katastrof, a rozhodne sa na sebe pracovať. Otázka je či vydrží, alebo sa vyčerpá a vzdá to.

Prečo vyhľadávate deštruktívne vzťahy a čo si z nich odnášate

Priamo povedané človeka s poruchou osobnosti sa nedá milovať. To, čo s ním prežívate nie je láska, ale závislosť od určitého typu chovania. Byť  v páre s človekom s poruchou osobnosti znamená žiť v neexistujúcom vzťahu, pretože mu chýba akákoľvek vzájomnosť. Vaše potreby sú prehliadané a vy vydávate všetku svoju životnú energiu na uspokojovanie neuspokojiteľných potrieb vášho narušeného partnera. To samozrejme prinesie únavu, psychické vyčerpanie, stratu vlastnej identity, rozpad vašej osobnosti, pokles vitality a mnohé zdravotné, či psychické problémy. Inými slovami, dobrovoľne ste sa vzdali seba aj svojho života, takže prídete o seba aj o svoj život. BODKA.

A tu prichádza moment zamyslenia aj nad vami samotnými. Pokiaľ ste sa ocitli v deštruktívnom vzťahu normálne je z neho odísť a nie sa snažiť o ,,vyliečenie“ narušeného partnera svojou nezištnou a všepresahujúcou láskou, alebo milostnými kúzlami. Trápite tým iba seba, on to tak neprežíva, pretože má poruchu osobnosti. BODKA. 

Ak v deštruktívnom vzťahu dobrovoľne ostávate, potom máte okrem partnerových problémov aj svoje vlastné. Aj váš vzťahový vzorec je zlý. V tom prípade ste niečo ako ,,vesmírna liečiteľka lásky“ a snažíte sa zodrať až na smrť v očakávaní, že váš narušený partner zrazu precitne a zahrnie vás podobným typom lásky. Alebo ste ,,kozmická záchranarka“  a vnímate to ako neskonalú výzvu ochraňovať a zachraňovať ,,zlých chlapcov“, alebo ,,zlé dievčatá“, v domnení že jedného dňa pochopia, že vy ste pre nich tá najlepšia osoba na skutočný milostný vzťah a že z toho zrazu padnú na zadok a budú vás neskutočne chcieť.  Alebo je tu aj tá možnosť že ste ,,bojovník za lásku“ a v tom prípade je pre vás životnou výzvou zapáliť oheň lásky v chladných srdciach osôb s minimálnym citovým prežívaním. No a to je úplné zbohom, pretože prežijete celý život vyčerpávajúcim bojom o lásku, ktorá existuje iba vo vašej vlastnej hrudi.

Tak či onak, poruchy osobnosti, ale aj sklony k sebazničujúcemu prístupu vznikli doma. Preto nie je pravdou, že rodina je posvätná. Pravdou je, že...

Rodina je posvätná len ak je harmonická

Nastavenie súčasnej spoločnosti je chybné a veľmi nebezpečné v tom, že sa za každú cenu snaží zachovať rodinu, aj keď ide o zjavne nefunkčné spolunažívanie viacerých osôb. Platí to najmä v prípade, že sú deti ešte malé. A to je práve to najhoršie, čo sa môže stať. O tom, či z dieťaťa vyrastie citový alebo intelektuálny mrzák nerozhoduje kompletnosť, či skladba rodiny, ale spôsob výchovy a naučené mechanizmy obrany svojej identity v rannom detstve. Práve preto je v súčasnosti tak veľmi veľa ľudí s narušenou osobnosťou a zlými vzťahovými vzorcami. Ženy to majú v rámci vzorca ,,posvätnej rodiny“ ešte horšie. Od malička sú vedené do role matiek a opatrovateliek, čiže k obetovaniu seba samej a k potlačeniu vlastných potrieb. Preto majú ženy sklony zostávať aj v deštruktívnom vzťahu s nebezpečným partnerom namiesto toho, aby boli naučené zbaliť si svoje veci, chytiť dieťa za ruku a odpochodovať s ním v ústrety krajším časom. 

13.07.2017 00:00:00